• ვიდეო/აუდიო მომსახურება

  ჩვენ გთავაზობთ მაღალხარისხიანი კონცეფციის, სიუჟეტისა და სცენარის შემუშავებას და ნებისმიერი სირთულის სარეკლამო რგოლის გადაღება/დამზადებას, რომელიც მორგებული იქნება დამკვეთის ნებისმიერ ფინანსურ შესაძლებლობასთან.

  • ნებისმიერი ტიპის ვიდეო რგოლი;
  • გრაფიკა – 2D; 3D
  • ანიმაცია – 2D; 3D
  • უცხოური სარეკლამო რგოლების მაღალხარისხიანი ადაპტაცია;
  • ჩვენს ბაზას ახლახანს შეემატა

    DJI Inspire 1

   რომელიც საშუალებას გვაძლევს გადავიღოთ ძალიან ეფექტური და საინტერესო ხედები 4K ხარისხით.

 • სატელევიზიო განთავსება / მედია დაგეგმარება

  სატელევიზიო რეკლამა იდეალური საშუალებაა ბრენდის ცნობადობის სწრაფი ზრდისა და გაყიდვები სსტიმულირებისათვის.
  მედია დაგეგმვის პროცესში “TVI” იყენებს სატელევიზიო ბაზრის კვლევის (AGB Nielsen Georgia) პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტს, რომლის მონაცემები ყოველკვირეულად ახლდება. პროგრამა “არიანა”საშუალებას გვაძლევს წინასწარ გავზომოთ სატელევიზიო განთავსების სავარაუდო მედია პარამეტრები მიზნობრივი სეგმენტის გათვალისწინებით, განვახორციელოთ მარკეტინგული კამპანიის მუდმივი მონიტორინგი და გავანაალიზოთ პროგნოზული და რეალურად მიღწეული მედია პარამეტრები.

  სატელევიზიო განთავსება :

   • სარეკლამო რგოლების პირდაპირი მეთოდით განთავსება – საეთერო დროის შეძენა წინასწარ შერჩეული გადაცემების სარეკლამო ბლოკებში.

   

   • გადაცემების სპონსორობა – სასპონსორო პაკეტის შეძენისას თქვენ იღებთ გადაცემის მსვლელობისას ყველაზე ყურებად სარეკლამო დროს.
  • Product Placement


   ბრენდის ორგანული ინტეგრირება კონკრეტულ, შესაბამისი თემატიკის გადაცემაში.

   

   

   

 • ციფრული მარკეტინგი

   

  ციფრული მარკეტინგი რეკლამის ყველაზე სწრაფად მზარდი სახეა, რომლის საშუალებითაც კომპანიებს შეუძლიათ მომხმარებელთა სულ უფრო და უფრო მზარდ რიცხვს დაუკავშირდნენ და ჰქონდეთ მათთან პირდაპირი კონტაქტი.

  ციფრული მარკეტინგი :

  • სოციალური მედია სტრატეგია
  • სოციალური ქსელების მართვა და ანალიტიკა
  • ვიდეო/აუდიო/ვიზუალური კონტენტი
  • ვებგვერდების შექმნა და ადმინისტრირება
  • საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია (SEO)

   

   

   

   

   

   

 • dizaineruli momsaxureba

  nebismier kompanias esaWiroeba dizaini, imisaTvis, rom warmatebulad moaxdinos sakuTari vizualuri pozicionireba. Cveni kreatiuli gundi gTavazobT umokles vadebSi, xarisxian da rac mTavaria, efeqtur dizainerul momsaxurebas.

  dizaineruli momsaxureba:

  • brendingi
  • statikuri dizaineruli masalebi
  • savizito baraTebi

   

   

   

 • ბეჭდვითი მომსახურება

  ხარისხიანად დაბეჭდილი ბანერი, სუვენირი, სავიზიტო ბარათები კომპანიის ხელშესახებ ვიზუალურ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც ქმნის პირველ შთაბეჭდილებას ორგანიზაციის შესახებ და ამიტომ მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს მარკეტინგული კამპანიის განხორციელებისას.

  • ნებისმიერი ზომის, ფორმისა და მასალის ბანერები
  • კორპორატიული სუვენირები
  • სავიზიტო ბარათები
  • ფლაერები.

   

   

 • გარე რეკლამა

  რეკლამის ერთ-ერთი წარმატებული და შემოქმედებითი პლათფორმა, რომელიც მარტივად აღქმადი და დასამახსოვრებელია მომხმარებლის მიერ. გარე რეკლამა იძლევა უამრავ ვიზუალურ შესაძლებლობას, მოხდეს კომპანიის ან პროდუქტის საინტერესოდ წარმოჩენა, რაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს სარეკლამო ბაზარზე.

  გარე რეკლამა :

  • რეკლამა ავტობუსებზე
  • რეკლამა მეტროში
  • რეკლამა სამარშრუტო ტაქსებზე
  • რეკლამა ტაქსებზე
  • ბილბორდები, ლაითბოქსები, სარეკლამო ლენტები და დროშები.
  • რეკლამა ასფალტზე.

   

   

 • რეკლამა რადიოსა და პრესაში

  კონკრეტულ მიზნობრივ აუდიტორიასთან წვდომა და მაქსიმალური მოცვა – ეს არის ის მნიშვნელოვანი უპირატესობები, რომელსაც რადიოსა და პრესით რეკლამირება იძლევა. ტრანსპორტით სარგებლობა ყველა ადამიანს უწევს ყოველდღიურად, რაც ზრდის რადიოსა და პრესის გამოყენების სიხშირეს.

  • რეკლამა რადიოში
  • სიუჟეტები და ვიქტორინები
  • რეკლამა ჟურნალებსა და გაზეთებში